Доктор Банков

bioastin-ot-naturalbs

natural-bs-bioastin

Д-р Ч. Банков Специалист по кожни и венерически болести

natural-bs-image

Излагането на слънце може да доведе до появи на бенки. Това може да са доброкачествени или злокачествени образувания по кожата. По-голяма част от тях са напълно безобидни и все пак съществува опасност от преобразуването им в меланом. Затова запишете час за консултация при нашите специалисти.

Потърсете ни

Ние ще се погрижим за вас!

Запишете час при Д-р Ч. Банков – Специалист по кожни и венерически болести.


Извършва следните услуги:

  • Преглед, диагностика и лечение на заболявания на кожата и видимите лигавици и на болести предавани по полов път
  • Консултация и профилактика на кожно венерически заболявания
  • Неинвазивни изследвания
  • Дерматоскопия
  • Изследване с лампа на Wood
Дейности Количество Цена
Първичен преглед без допълнителни изследвания ( включва описание на анамнеза, статус и предписване на индивидуална лечебна схема или други препоръки) 1 50 лв.
Вторичен преглед без допълнителни изследвания (включително оценка на евентуален нов медицински проблем) 1 25 лв.
Консултация без извършване на преглед (вкл. разчитане и коментар на медицинска документация, издадена от друг лекар/лечебно заведение) 1 25 лв.
Преглед за ЛКК, медицинско свидетелство, здравна книжка, свидетелство за правоуправление на МПС или друг вид медицинска експертиза (включва дейностите при първичен преглед) 1 50 лв.
Електрокоагулация на кожни лезии (еднократна процедура) от 1 до 3 10 – 30 лв.
Електрокоагулация на кожни лезии (еднократна процедура) от 4 до 10 от 35 лв. до 70 лв.
Кюретиране на кожни лезии (еднократна процедура) от 1 до 3 10 – 30 лв.
Кюретиране на кожни лезии (еднократна процедура) от 4 до 10 от 35 лв. до 70 лв.
Химическа деструкция на кожни лезии (еднократна процедура) до 5 30 лв.
Химическа деструкция на кожни лезии (еднократна процедура) до 10 50 лв.
Биопсия на кожна или подкожна лезия с вземане на материал за хистологично изследване (пънч-техника, с полагане на шев, еднократна процедура) 1 50 лв.
Биопсия на кожна или подкожна лезия с вземане на материал за хистологично изследване (шейв-техника, еднократна процедура) 1 50 лв.
Биопсия на кожна или подкожна лезия с вземане на материал за хистологично изследване (ексцизионна техника, еднократна процедура) 1 80 – 100 лв. (според вида и размера)
Локална анестезия – инфилтрационна (еднократна процедура) 1 20 лв.
Локална анестезия – топикална (еднократна процедура) 1 10 лв.
Дерматоскопия на единична кожна лезия (еднократна процедура) 1 20 лв.
Дерматоскопия на множествени кожни лезии (еднократна процедура) до 3 от 30 лв. до 50 лв.
Дерматоскопия на множествени кожни лезии (еднократна процедура) от 4 до 10 от 60 лв. до 100 лв.
Изследване с лампа на Wood (еднократна процедура) 1 10 лв.
Изготвяне, микроскопско изследване и интерпретация на нативен препарат (с КОН или с физиологичен разтвор) 1 20 лв.
Изготвяне, микроскопско изследване и интерпретиране на оцветен препарат 1 30 лв.
Вземане на материал от кожа и лигавица за микробиологично, ДНК, или друг тип изследване (еднократна процедура) 1 10 лв.
Мускулна / подкожна / интралезионална инжекция (еднократна процедура) 1 10 лв.
Венозна инжекция (еднократна процедура) 1 20 лв.